Szkolenie SMEunited w zakresie standaryzacji

Opublikowano

W dniu 6 grudnia 2018 r. w Brukseli odbędzie się organizowane przez SMEunited szkolenie w temacie standaryzacji. Warsztaty przeznaczone są dla organizacji członkowskich MŚP, które:

  • chciałyby pogłębić posiadaną wiedzę na temat standaryzacji
  • są zaangażowane w proces standaryzacji i chciałyby wiedzieć, jak przekazać informacje na ten temat współpracującym z nimi przedsiębiorcom
  • spotykają się w swojej codziennej pracy z firmami, które potrzebują porady w zakresie normalizacji
  • chciałyby szkolić przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie normalizacji oraz pomagać im budować potencjał

W celu uzyskania dalszych informacji można kontaktować się z:
Doris Rabetge: d.rabetge@smeunited.eu, tel.: 32 2 2850714

SMEunited

Szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnych – Częstochowa

Opublikowano

Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,  gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki – w dniach 20 – 21.11.2018 r. organizuje szkolenie członków izbowych komisji, przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, w Hotelu „Złote Arkady”, przy ul. Boya – Żeleńskiego 12 w Częstochowie.

II spotkanie konsultacyjne przedstawicieli rzemiosła przygotowujące do prac w RDS

Opublikowano

W dniach 8-9 listopada 2018 roku w Gdańsku-Jelitkowie odbyło się II spotkanie konsultacyjne przedstawicieli rzemiosła przygotowujące do prac w Radzie Dialogu Społecznego oraz promujące dialog społeczny.

Spotkania te sprzyjają wypracowaniu stanowisk w kluczowych dla środowiska kwestiach, które następnie są prezentowane w radach dialogu społecznego i radach rynku pracy na szczeblu krajowym i regionalnym.

Czytaj dalej II spotkanie konsultacyjne przedstawicieli rzemiosła przygotowujące do prac w RDS