Aktualności

Wnioski zgłoszone do Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP

Opublikowano

Wnioski Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz do rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ww. ustawy

Parlament zakończył prace nad zmianami w ustawie z 2014 roku o odpadach. Zmiany oczekują na podpis prezydenta. Dzięki przyjętym zmianom firmy zyskają prawo prowadzenia papierowej ewidencji odpadów do końca czerwca 2020 r. Forma papierowa będzie też dozwolona na wypadek awarii rejestru BDO. Terminy sprawozdawczości za 2019 rok zostały, co do zasady, wydłużone do połowy 2020 roku.
W opinii mikroprzedsiębiorców, które w przeważającej większości zrzesza Związek Rzemiosła Polskiego – zmiany przyjęte nowelą ustawy są nadal niewystarczające. Związkowi zgłaszane są przez przedsiębiorców następujące wątpliwości wymagające rozstrzygnięcia w przepisach lub drogą interpretacji Ministra Klimatu:
1. Wnioskujemy o niepenalizowanie sytuacji przedsiębiorców, którzy przed wejściem w życie ww. nowelizacji – przekazywali dane do BDO w formie papierowej.

Czytaj dalej Wnioski zgłoszone do Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP

Współpraca z Ministerstwem Rozwoju

Opublikowano

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz wydała zarządzenie z dn. 20.01.2020 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju, w którym wskazano, że Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semieniuk, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje m.in. w sprawach związanych z wykonywaniem działalności w zakresie rzemiosła, w tym z opracowaniem rozwiązań systemowych i legislacyjnych na rzecz poprawy warunków wykonywania rzemiosła

 

Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych

Opublikowano

Ministerstwo Finansów przedstawiło instrukcję, jak sporządzić informację PIT-11 za 2019 r. w wersji 25 w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26. roku życia).

Nowy wzór informacji PIT–11 (25), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. został odpowiednio zmodyfikowany pod kątem wykazania działań płatnika w zakresie tzw. ulgi dla młodych, obowiązującej w ustawie PIT od dnia 1 sierpnia 2019 r. W tym celu przebudowano m.in. część E oraz część G tej informacji.

Czytaj dalej Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych