Aktualności

MF: Wypełniasz PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r.? Pamiętaj o poprawnym PESEL lub NIP

Opublikowano

Jeżeli jesteś pracodawcą lub inną osobą, która wypłaca świadczenia, pamiętaj, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika – przypomina Ministerstwo Finansów.

Do 31 stycznia 2019 r. pracodawcy muszą przesłać informacje na temat wysokości osiągniętych przez pracowników przychodów oraz o pobranych od nich zaliczkach w 2018 r. Źle wypełniony przez pracodawcę formularz, na przykład przez wpisanie błędnego numeru PESEL lub NIP, uniemożliwi Ministerstwu przygotowanie poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Kontakt dla podatników ws. składania e-sprawozdań finansowych

Opublikowano

1 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która wprowadziła obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Zmiany dotyczą:

  • jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości (MSR),
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego.

Czytaj dalej Kontakt dla podatników ws. składania e-sprawozdań finansowych