Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. planów wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej

– Ingerencja w prawo własności prywatnej, nie może mieć miejsca przed wyrokiem sądu – napisała Rada Przedsiębiorczości, która protestuje przeciwko planom wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej, czyli rozwiązania pozwalającego organom ścigania na zajęcie majątku podejrzanego, a nawet osób trzecich, bez konieczności wykazania, że majątek ten ma związek z nielegalną działalnością.