Posiedzenie Zespołu roboczego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

W dniu 4 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęcono dyskusji nad projektem ustawy budżetowej na rok 2021 oraz proponowanym zmianom w podatku dochodowym od osób prawnych, tzw. estońskiemu CIT.