MF wprowadza kolejne przepisy w celu przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Celem projektu jest ustabilizowanie budżetu państwa, umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu. Ma temu posłużyć m.in. odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 % i 7%.