Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. podzieliła Radę Dialogu Społecznego

Rząd przedstawił propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz propozycję wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., które od nowego roku miałoby wzrosnąć do kwoty 2800 zł.