Aktualizacja Zbioru wyjaśnień wybranych przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na bieżąco monitoruje i analizuje zmieniającą się sytuację prawną i gospodarczą w Polsce oraz w Unii Europejskiej, a także potrzeby w tym zakresie.