Zjazd Delegatów CzIRziP

W dniu 30 czerwca 2020 r. w naszej Izbie odbył się  Zjazd Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.