Będą nowe pieniądze na pożyczki płynnościowe dla firm

Pożyczki płynnościowe finansowane z Programu Inteligentny Rozwój wpisały się w zapotrzebowanie firm w okresie pandemii. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje dalsze zwiększanie budżetu Funduszu Pożyczkowego – dodatkowe środki będą wykorzystane na finansowanie obecnie złożonych wniosków, ale też na nowe nabory. MFiPR oraz Bank Gospodarstwa Krajowego chcą podpisać umowy z nowymi instytucjami finansowymi, żeby usprawnić obsługę nowych wniosków przedsiębiorców zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalności na korzystnych warunkach.