Powrót uczniów do realizacji programu praktycznej nauki zawodu

W związku z licznymi pytaniami w sprawie możliwości kontynuowania zajęć praktycznych przez pracowników młodocianych i uczniów szkół branżowych I stopnia, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego ponownie zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda z wnioskiem o rozwiązania prawne w tej sprawie.

Pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej
Pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Pierwszego listu do MRPiPS
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Pierwszego listu do MEN

Źródło: http://www.zrp.pl