Odmrażanie gospodarki a pracownicy młodociani

W nawiązaniu do wczorajszych zapowiedzi MEN – w ramach III etapu odmrażania gospodarki i powrotu do normalnego życia gospodarczego – do pracy mają stopniowo wracać szkoły podstawowe i średnie. Luzowanie obostrzeń rozpocznie się 18 maja. Od poniedziałku umożliwione jest prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a technika i szkoły branżowe będą mogły wrócić z niektórymi zajęciami praktycznymi – np. z kursami na prawo jazdy (więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji)