Funkcjonowanie Izby Rzemieślniczej

W związku z wprowadzonym stanem epidemii od dnia dzisiejszego (tj. 26 marca 2020 r.) do 9 kwietnia 2020 r. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości funkcjonuje w ograniczonym zakresie w godz. 9:00 – 13:00.
W razie konieczności załatwienia spraw urzędowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  34 324 39 16 lub     34 324 33 48