Stanowisko ZRP COVID-19 Specustawa

Nadzwyczajna sytuacja epidemiologiczna wymaga uruchomienia nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców. W stosunku do propozycji sformułowanych przez Rząd RP i przedstawionych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Związek Rzemiosła Polskiego prezentuje stanowisko: https://bit.ly/3dotdj1