Konferencja „Współpraca śląskiego rzemiosła z Ministerstwem Rozwoju” 18.03.2020 r.

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości informuje że, 18 marca 2020. w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Współpraca śląskiego rzemiosła z Ministerstwem Rozwoju”. W wydarzeniu tym udział weźmie Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju, powierzyła Pani Oldze Semeniuk misję wsparcia interesów polskiego rzemiosła w polskim rządzie i parlamencie. Podczas wcześniejszych spotkań ze środowiskiem rzemieślniczym w Polsce, Pani Minister Semeniuk wielokrotnie podkreślała, jak istotne są odbudowa prestiżu i siły polskiego rzemiosła, poprawa warunków funkcjonowania rzemieślników oraz przywrócenie należnej rangi kształceniu zawodowemu.
 
Podczas spotkania, zaprezentowana zostanie działalność katowickiej Izby Rzemieślniczej, podjęta zostanie również dyskusja o wyzwaniach, potrzebach, problemach, planowanych inicjatywach oraz propozycjach Ministerstwa Rozwoju dotyczących rzemiosła.