Zjazd Delegatów

W dniu 28 maja 2019 r. o godz. 10:30 – I termin- godz. 11:00 – II termin- odbędzie się Zjazd Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców Zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie.