Konkurs wiedzy o zasadach BHP „BEZPIECZNIE OD STARTU” – szczebel regionalny

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w siedzibie Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie,  został przeprowadzony Konkurs dla pracowników młodocianych z zakresu znajomości prawnej ochrony pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Do konkursu przystąpiło 10 uczniów młodocianych.

Skład Komisji Konkursowej:

Przewodniczący: Katarzyna Nogańska – kierownik Oddziału w Częstochowie OIP w Katowicach

Członkowie: Dariusz Koper – podinspektor Wydziału Edukacji UM Częstochowy oraz Agnieszka Stolarczyk – specjalista ds. Oświaty CzIRiP w Częstochowie.

I miejsce zdobyła:  Patrycja Słupczewska

II miejsce: Wiktoria Ogonek

III miejsce: Dominika Kałmuk

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom Konkursu wręczono dyplomy oraz drobne upominki.

Zdobywcy I i II miejsca będą reprezentować Częstochowską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU” w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie w dniu 22 maja 2019 roku.