Szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnych – Częstochowa

W ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,  gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki  w dniach 20-21 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie członków komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Uczestnicy reprezentowali następujące zawody rzemieślnicze: elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, fryzjer, operator obrabiarek skrawających, malarz-tapeciarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Każdy z 25 uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
W szkoleniu tym uczestniczyli:

Piotr Wójcik – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Romualda Szewczyk – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Andrzej Kaczmarek – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Artur Kryk – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Marcin Sikorski – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Edmund Kozerawski – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Andrzej Banaszkiewicz – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Zbigniew Nodzyński – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Eugeniusz Grzebielucha – Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Jacek Wójcik – Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie
Zbigniew Mucha –  Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie
Michał Rychter –  Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie

Tadeusz Frysiak – Cech Rzemiosł Drzewno-Budowlanych w Częstochowie
Andrzej Ścigała –  Cech Rzemiosł Drzewno-Budowlanych w Częstochowie

Zdzisław Gorgol – Cech Rzemiosł Różnych w Częstochowie

Grzegorz Mońka – Cech Rzemiosł Różnych w Kłobucku
Mieczysław Dabioch –  Cech Rzemiosł Różnych w Kłobucku

Marek Sosnowski – Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Myszkowie
Andrzej Znamierowski – Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Myszkowie
Violetta Witas – Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Myszkowie

Marian Zymela – Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu
Michał Łubowski – Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu
Gabriel Grabiński – Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu
Eugeniusz Ciba – Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu
Joachim Opara – Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu

oraz dwóch sekretarz komisji :
Iwona Ziętek-Ostrowska- Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Agnieszka Stolarczyk- Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości