Ustawa Prawo Oświatowe – prace w Sejmie

Nie milknie sprawa przyszłości egzaminów w rzemiośle. Niepokoje, które nam towarzyszą od marca przybierały różne formy: proponowano zabranie izbom egzaminów w części pisemnej, następnie próbowano dodać  egzaminatorów OKE do składów komisji egzaminacyjnych … opór naszych organizacji (liczne pisma i wystąpienia, m.in. na forum Rady Dialogu Społecznego) spowodował wycofanie pomysłów uderzających w naszą autonomię. Niestety jednak Ministerstwo Edukacji nie rezygnuje z pomysłów pozbycia się konkurencji w postaci egzaminów czeladniczych. Najnowszy projekt – nieskonsultowany z nami, a dodany na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów stanowi o umożliwieniu uczniom wyboru, czy mają przystąpić do egzaminu czeladniczego – i to nawet, jeśli pobierają naukę zawodu u rzemieślnika, co stanowi jawne uderzenie w system  rzemieślniczego przygotowania zawodowego, którego ostatnim elementem (i celem) jest właśnie egzamin czeladniczy.

Tak skonstruowany projekt ustawy (z dopisanym na siłę wpisem „lub egzamin zawodowy” jest obecnie procedowany w Sejmie RP – po I czytaniu został skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, skąd  trafi do II czytania. Jest to ostatni moment, aby zapobiec chybionym pomysłom MEN i uratować tożsamość rzemieślniczego przygotowania zawodowego. Apelujemy o nieustawanie w przekonywaniu posłów.