Faktury w formacie PDF zgodne z prawem

Elektroniczne faktury coraz częściej zastępują swoje papierowe wersje. Ta wygodna forma obiegu dokumentów jest nie tylko mniej kłopotliwa i bardziej ekologiczna, ale także w pełni legalna.

Pomimo ciągłego rozwoju nowych technologii wielu przedsiębiorców nadal ma wątpliwości, czy wystawianie elektronicznych faktur jest w pełni legalne. Skarbówka jednoznacznie potwierdziła jednak, że e-faktura dostarczana do odbiorcy mailem jest zgodna z przepisami i nie wymaga dodatkowego przesyłania papierowej wersji dokumentu. Ważne jest, aby faktura wystawiona w formie elektronicznej zawierała poprawne i pełne dane dostawcy oraz odbiorcy. W przesłanym dokumencie nie powinno być także możliwości edycji tych danych.

Zastrzeżeń nie budzi także forma przechowywania dokumentów. Przedsiębiorcy bez problemu mogą archiwizować faktury w formie elektronicznej.

Link: https://faktury.pl/porady/100/Faktura-przeslana-droga-elektroniczna-%E2%80%93-tak-samo-wazna-jak-papierowa