Ogłoszono XVI edycję Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Związek znalazł się wśród instytucji zaproszonych do zgłaszania kandydatów do nagrody. Na stronie internetowej www.prezydent.pl udostępniona została zakładka poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także wnioskami do nagrody z siedmiu kategorii.

W tym roku pojawiła się nowa kategoria „Firma Rodzinna”. Właśnie w  niej  rzemieślnicze firmy rodzinne mają ogromną  szansę na nominowanie i  zdobycie Nagrody.

Wnioski prosimy przesyłać do Związku Rzemiosła Polskiego do 31 sierpnia br. tradycyjną pocztą do Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości ( Pani Halina Matejek ).

Prosimy o wypełnianie każdej rubryki, która znajduje się w formularzu wniosku. Bardzo ważny jest podpis właściciela lub zarządzającego zgłoszoną firmą.

Kontakt telefoniczny ( 22 50 44 304 lub 22 50 44 276 ).

Link: http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/