Konkurs BHP

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w naszej Izbie odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „BEZPIECZNIE OD STARTU”.  

Do konkursu przystąpiło 11 uczniów młodocianych. Skład Komisji Konkursowej:

  • Katarzyna Nogańska – kierownik Oddziału w Częstochowie OIP w Katowicach
  • Mariola Kalaga – starszy referent OIP w Katowicach
  • Dariusz Koper – podinspektor Wydziału Edukacji UM Częstochowy
  • Agnieszka Stolarczyk – specjalista ds. Oświaty CzIRiP w Częstochowie

    Stosując kryterium oceny wg. ilości uzyskanych punktów oraz na podstawie odpowiedzi ustnych ustalono następującą kolejność miejsc:
  •  I miejsce Grzegorz Pilis – uczeń III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Myszkowie w zawodzie fryzjer – mistrz szkolący Jawornik Zbigniew
  • II miejsce Przemysław Kilan – uczeń II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Kłobucku w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie- mistrz szkolący Kilan Piotr 
  • III miejsce Jakub Dudek – uczeń II klasy Zespołu Szkół Przemysłu i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie w zawodzie tapicer – mistrz szkolący Hadryś Cezary

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom Konkursu wręczono dyplomy oraz drobne upominki.

Zdobywcy I i II miejsca będą reprezentować Częstochowską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU” w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie w dniu 23 maja 2018 r.