Posiedzenie Zarządu Izby

W dniu 29.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Głównym tematem posiedzenia było omówienie i wdrożenie strategii pozyskiwania uczniów do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.