W ZUS będą dostępni doradcy płatnika składek

Ministerstwo pracy podało do wiadomości, że od 1 lutego br. w każdej placówce ZUS można zwrócić się do doradcy płatnika składek.
 
Doradca płatnika składek udzieli Ci wsparcia w temacie ubezpieczeń i składek. Odpowie też na wszystkie pytania dotyczące obowiązków związanych z prowadzeniem działalności:
• poinformuje o numerze rachunku składkowego (NRS), na który należy wpłacać składki
• o zasadach opłacania składek i rozliczania wpłat
• wyjaśni wątpliwości w zakresie rozliczenia wpłaty i stanu rozliczeń ZUS
• wyjaśni jakie informacje i dlaczego pojawiają się na profilu płatnika na portalu PUE ZUS
• poinformuje o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne dla celów podatkowych
• wyjaśni wątpliwości na temat sporządzania i wysyłania dokumentów w Programie Płatnik i aplikacji e-Płatnik
• założy płatnikowi konto na elektronicznym portalu PUE ZUS.