Puls Biznesu:Ulgi w RODO dla małych i średnich

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Iwony Jackowskiej w Pulsie Biznesu, w którym mowa o zwolnieniu firm z sektora MSP z części obowiązków w zakresie przetwarzania danych. Ministerstwo cyfryzacji chce dla mniejszych firm wprowadzić ulgi, które znajdą się z projekcie ustawy o ochronie danych osobowych.

„Ograniczenie to ma objąć przedsiębiorców zatrudniających do 250 osób, którzy nie przetwarzają tzw. informacji wrażliwych i nie udostępniają danych koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej innym podmiotom” – cytujemy za gazetą.
 
Podczas uzgodnień międzyresortowych ministerstwo rozwoju zaproponowało szerszy zakres ulg dla przedsiębiorców, chcąc w ten sposób ograniczyć nadmierne obciążenie firm, ministerstwo cyfryzacji przychyliło się do kilku.

https://www.pb.pl/ulgi-w-rodo-dla-malych-i-srednich-903645