Seminarium z Urzędem Skarbowym

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza na  seminarium na temat: Jednolity plik kontrolny dla mikrofirm”. Wykładowcami będą pracownicy I Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Spotkanie odbędzie się 18 października br. o godz. 11.00 w Domu Rzemiosła, Częstochowa, al. Kościuszki 6, II piętro. Wstęp wolny.
Jednolity plik kontrolny jest to elektroniczny zestaw danych z ewidencji księgowych i podatkowych oraz dowodów księgowych. Od 1 stycznia 2018 r. każde mikroprzedsiębiorstwo – podatnik VAT (zatrudniające średniorocznie poniżej 10 osób) będzie zobowiązane do przekazywania organom skarbowym tych dokumentów w formie elektronicznej.