ZRP W „DEBACIE MŁODYCH” W POLSKIM RADIU

30 sierpnia w audycji Anny Grabowskiej „Debata Młodych” w Programie Pierwszym Polskiego Radia weźmie udział Andrzej Stępnikowski, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego. Tematem debaty będzie zbliżająca się reforma edukacji. Poruszone zostaną kwestie następstw likwidacji gimnazjów, a także zmiany w kontekście młodych nauczycieli oraz studentów kierunków nauczycielskich. Omówione zostaną również perspektywy tego zawodu, potrzeba weryfikacji nauczycieli, jakości ich pracy pod kontem nowych wyzwań. Będzie też mowa o wprowadzeniu nowych przedmiotów, jak np. nauka o pracy, dialogu i prowadzeniu negocjacji.