WSTĘPNY PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2018 r. PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD

Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB- czytamy na portalu resortu finansów. ” W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Wydatki na emerytury i renty zwiększą się o około 19 mld zł, z czego ponad 9 mld zł wynika z obniżenia wieku emerytalnego. Bardzo wysoki jest tez wzrost wydatków na zdrowie o niemal 6 mld zł oraz na obronność o 4 mld zł.