Jeśli amortyzować, to nie mniej niż 10 tys. zł

Iwona Jackowska, dziennikarka Gazety Prawnej wraca do tematu podwyżki jednorazowego odpisu wydatków na środki trwałe.Posunięcie dla biznesu korzystne, jednak czy będzie miało wpływ na wzrost inwestycji?Tutaj pojawiają się wątpliwości. Zmiana polegająca na podwyższeniu z obecnych 3,5 tyć zł do 5 tys. zł limitu wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych powinna być rozpatrywana z uwzględnieniem przepisów, które weszły w życie 1 sierpnia tego roku, a dotyczą tzw. przyśpieszonej amortyzacji. Umożliwiły one w przypadku nabycia środków trwałych z wybranych grup jednorazową amortyzację nawet do 100 tys. zł- powiedział Dziennikowi Jan Gogolewski- prezes Związku Rzemiosła Polskiego.