W lipcu bezrobocie takie jak w czerwcu

Z szacunków ministerstwa pracy wynika, że stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 7,1% czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,4 pkt. proc. Tak niskiego bezrobocia w lipcu nie było od 1991r. Bezrobotnych w końcu lipca było 1,4 mln osób i w porównaniu do czerwca było ich  o 10,2 tys. osób          (o 0,9%) mniej mniej niż przed rokiem. Spadek miał miejsce w 15 województwach, najsilniej w: zachodniopomorskim (o 2,7%, czyli 1,5 tys. osób), lubuskim (o 1,5% czyli 0,4 tys. osób) i pomorskim (o 1,4% czyli 0,8 tys. osób). Jedynie  w województwie podlaskim miał miejsce niewielki wzrost liczby bezrobotnych (o 0,1% czyli o 46 osób).