Nowa Kadencja w Izbie Rzemieślniczej

W Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbył się XI Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów. Zebrani wysłuchali sprawozdań Zarządu i Biura Izby oraz Organów Statutowych z działalności w ostatnim roku. Przedłożone informacje były podstawą do udzielenia absolutorium Zarządowi Izby. W czasie dyskusji zebrani poruszali problem praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych. Niepokój szkolących mistrzów budzi brak uczniów chętnych do nauki zawodu w rzemiośle. Delegaci na Zjazd odnieśli się do wprowadzonych przez Rząd udogodnień dla przedsiębiorców. Zwracano również uwagę na wkład rzemiosła w gospodarczy rozwój kraju i udział w tworzeniu dochodu narodowego.

Ważnym punktem obrad były wybory na kolejną czteroletnią kadencję.
Prezesem Zarządu Izby został ponownie dr Włodzimierz Biniek.
Do Zarządu weszli: Stefan Rybicki, Józef Jasica, Zdzisław Bęben, Zbigniew Wawrzak, Ireneusz Zygier, Jan Charciarek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Waldemar Pacud.

Odwoławczym Sądem Rzemieślniczym będzie kierował: Krzysztof Szczepański

Na Kongres Rzemiosła Polskiego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 21 – 22 06.2017 r. zostali wybrani:
Włodzimierz Biniek, Stefan Rybicki, Eugeniusz Gerlic.

W czasie Zjazdu wręczono dyplomy „Rzemieślnik Roku 2016” oraz odznaczenia rzemieślnicze i podziękowania.

DSCN1748 prezydium 2DSCN1759 sali ogólne 1DSCN1709 nr 3DSCN1743 nr 6DSCN1717 nr 4 DSCN1731 nr 7