Co najmniej 175 zł od mikrofirm

„Związek Rzemiosła Polskiego domaga się objęcia nowymi regulacjami przedsiębiorców na karcie podatkowej, którzy nie mieliby korzystać z obniżenia składek przy niskich przychodach.” – podaje dziennik Rzeczpospolita. Przedstawiciele pracodawców, akceptując kierunek zmian, zwracali uwagę na niekonsekwencje w projekcie, który nie przewiduje obniżenia składki zdrowotnej, czy po obniżeniu składki na Fundusz Pracy, przyznanie pełni praw z tym związanych, np. prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Na czwartkowym spotkaniu Rady Dialogu Społecznego wiceminister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, przekazała, jakie zmiany w projekcie przewidującym obniżenie składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą przewidziało ministerstwo. Główna zmiana dotyczyć będzie minimalnego limitu składek dla mikroprzedsiębiorstw na poziomie co najmniej 175,92 zł miesięcznie. Projekt przewiduje również wprowadzenie bezpiecznika, który ma zapobiec wypychaniu zatrudnionych na działalność gospodarczą, w postaci zapisu, który uniemożliwi skorzystanie z niższych składek osobom, które podejmą współpracę z byłym pracodawcą. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, pracodawca będzie odpowiadał wraz z byłym pracownikiem za obowiązek zapłaty wyższych składek.