Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu BHP

W bieżącym roku, po raz siedemnasty, organizowany był Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Konkurs, adresowany do młodocianych pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych w celu przygotowania zawodowego, ma popularyzować wiedzę w zakresie bhp.

Zwycięzcy Konkursu wyłaniani są w dwóch etapach:

  •    regionalnym, organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą, Okręgową Inspekcję Pracy i Wydział Edukacji Urzędu Miasta
  •   ogólnopolskim, organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego, Główny Inspektorat Pracy i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W tegorocznym Konkursie regionu częstochowskiego uczestniczyło pięciu uczniów ze Szkół Zawodowych z Częstochowy, Myszkowa i Kłobucka. Kolejnych pięciu uczniów nie dojechało ze względu na trudne zimowe warunki atmosferyczne. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ppoż.

Komisja konkursowa w składzie:

  •  Katarzyna Nogańska: Oddział Okręgowej Inspekcji Pracy w Częstochowie
  •  Agnieszka Pilawska – Błaut: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.
  •  Stanisława Drosik: Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
    wysoko oceniła posiadane przez młodzież wiadomości.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

Emilia Krzak: uczennica  Zespołu Szkół Nr 2  w Kłobucku, odbywająca praktyczną naukę zawodu jako fryzjer w salonie fryzjerskim mistrza Marka Wilka, członka Cechu Rzemiosł Różnych w Kłobucku.
Grzegorz Pilis: uczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie, odbywający praktyczną naukę zawodu jako fryzjer w salonie fryzjerskim mistrza Zbigniewa Jawornika członka Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Myszkowie.

Komisja konkursowa przyznała uczeniom  nagrody rzeczowe i dyplomy. Zwycięzcy Konkursu zakwalifikowali się do ogólnopolskich  eliminacji,  który odbędzie się w maju b. r. w Warszawie.