Zmiany w szkolnictwie zawodowym

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało informację dotyczącą zmian wynikających z obecnej reformy systemu edukacji, która przekształca dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową w branżową szkołę I stopnia. Do uczniów klas dotychczasowej szkoły zawodowej, które będą wygaszane w szkole branżowej, stosowane będą poprzednie przepisy
o szkołach zawodowych.

W świetle powyższego – zasadnicza szkoła zawodowa, która posiada ofertę kształcenia w danych zawodach (lub uzyskała już opinię Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy dotyczącą uruchomienia kształcenia w danych zawodach), nie musi ubiegać się jako branżowa szkoła I stopnia o nową opinię Rady Rynku Pracy w sprawie kształcenia w tych samych zawodach. – czytamy na stronie MEN.