Spotkanie dla przedsiębiorców

17 lutego w częstochowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na rozwój działalności.

W ramach spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach aktualnych programów pomocowych, między innymi w zakresie:

  • dofinansowania dla sektora mikro, małych i średnich firm na wdrażanie innowacji oraz technologii informacyjno–komunikacyjnych – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
  • wsparcia finansowego na podwyższanie kwalifikacji, samozatrudnienie, tworzenie stanowisk pracy –
    Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
  • możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach funduszy unijnych – Lokalny Punkt Informacyjny FE,
  • możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa działania „Razem na Wyżyny”.

Spotkanie odbędzie się 17 lutego w godzinach 10.00-13.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, filia w Częstochowie – Al. Niepodległości 20/22 w sali nr 1.02 (sala Stowarzyszenia Księgowych) parter.