Struktura egzaminu mistrzowskiego

Egzamin mistrzowski odbywa się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym

ETAP PRAKTYCZNY – polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych, sprawdzających umiejętności praktyczne.

ETAP TEORETYCZNY składa się z:
części pisemnej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania z tematów:

 • rachunkowość zawodowa
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • podstawowe przepisy prawa pracy
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
 • podstawy psychologii i pedagogiki
 • metodyka nauczania

  części ustnej, polegającej na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na wylosowane pytania z tematów :
 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo