Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. planów wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej

Opublikowano

– Ingerencja w prawo własności prywatnej, nie może mieć miejsca przed wyrokiem sądu – napisała Rada Przedsiębiorczości, która protestuje przeciwko planom wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej, czyli rozwiązania pozwalającego organom ścigania na zajęcie majątku podejrzanego, a nawet osób trzecich, bez konieczności wykazania, że majątek ten ma związek z nielegalną działalnością.

Wiceminister Olga Semeniuk na spotkaniu Zarządu ZRP

Opublikowano

W dniu 3 września br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie projektu ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle, które jednak nie przyniosło nowych ustaleń merytorycznych. Wiceminister Olga Semeniuk potwierdziła, iż na podstawie zebranych propozycji i uwag członków Zespołu ds. opracowania nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle w Ministerstwie Rozwoju nadal trwają prace nad poszczególnymi zapisami projektu oraz konsultacje z departamentem prawnym.