Opłaty

egzamin czeladniczy
716,00 zł
egzamin czeladniczy poprawkowy
358,00zł
egzamin mistrzowski 1 432,00 zł
egzamin mistrzowski poprawkowy 716,00 zł
egzamin sprawdzający 256,00 zł
wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego 26,00 zł
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe – do 3 miesięcy
30,00 zł
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe –  powyżej 3 miesięcy
60,00 zł
za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich 100,00 zł
zaświadczenie 100,00 zł + VAT