EUROPASS – SUPLEMENT

Osoby, które uzyskały dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze po 10 października 2012 r. mają możliwość uzyskania suplementu do dyplomu mistrzowskiego lub suplementu do świadectwa czeladniczego.
Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów.
Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim, a na życzenie również w języku angielskim.