UWAGA !!!

Nastąpiła zmiana terminu egzaminu czeladniczego odbywającego się w Lublińcu w zawodzie fryzjer
z 9 września 2020 r. na 30 września 2020 r.