Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o rzemiośle z izbami rzemieślniczymi

W dniu 18 sierpnia 2020 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się III posiedzenie Grupy Roboczej ZRP ds. ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym w rzemiośle.