KORONAWIRUS – INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – wsparcie z ZUS

Ogólnopolska infolinia o Tarczy Antykryzysowej

Nowe rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 2.0

WYSZUKAJ WSPARCIE DLA SWOJEJ FIRMY

Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych wynikające z ustawy COVID-19

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców Polskiego Funduszu Rozwoju

Wsparcie firm z funduszy europejskich

Uprawnienia dla spółdzielni w ramach Tarczy Antykryzysowej

Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnoprawnych i zatrudnieniu wspomaganym

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet, bezpiecznie i wygodnie!

Umorzenie zaległości podatkowych

Odroczenie terminu zaległości podatkowych

Rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA RZEMIEŚLNIKÓW

Firma nie zatrudniająca pracowników może ubiegać się o pożyczkę z FP

ZUS wyjaśnia wątpliwości rzemieślników

Zwolnienia ze składek ZUS dla organizacji rzemieślniczych

Komentarz ZRP do zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Rozporządzenie dot. zakrywania ust i nosa

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Koronawirus: informacje i zalecenia

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Ministerstwo Rozwoju – Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej – Pracownik i przedsiębiorca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

OŚWIATA ZAWODOWA

Świadczenie pracy pracowników młodocianych

Pracownicy młodociani wyłączeni z liczby ubezpieczonych

Młodociani pracownicy w rzemiośle – wyjątkowe rozwiązania w czasie pandemii

Komunikat Ministerstwa Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Uzupełnienie

STANOWISKA I OPINIE ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Kolejne postulaty ZRP do Tarczy Antykryzysowej 3.0

Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP

Ankieta ZRP “Koronawirus – sytuacja zakładów rzemieślniczych”

Apel Rady Przedsiębiorczości do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Premiera RP

Apel partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego

Stanowisko ZRP w sprawie działań dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na poziomie UE

Apel ZRP do Premiera Mateusza Morawieckiego

Stanowisko ZRP COVID-19 Specustawa

Wniosek uzupełniający ZRP do stanowiska w sprawie COVID-19 Specustawy

Deklaracja o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości

Stanowisko ZRP w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – COM(2020) 113

Apel partnerów RDS w sprawie instrumentów ochrony miejsc pracy

Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej

Apel ZRP o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

Apel specjalny ZRP

Źródło: https://zrp.pl/