Apel Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości, wychodząc z założenia, że nadzwyczajna sytuacja w polskim państwie wymaga nadzwyczajnych środków i działań oraz mając pełne przekonanie, że dotychczas przyjęte rozwiązania nie chronią odpowiednio firm i miejsc pracy przed likwidacją, apeluje do Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta RP, Pana Mateusza Morawieckiego – Prezes Rady Ministrów, Pani Elżbiety Witek – Marszałka Sejmu RP oraz Tomasza Grodzkiego – Marszałka Senatu RP o pilne wypracowanie, we współpracy z organizacjami gospodarczymi, Tarczy Antykryzysowej 2.0. Powinna ona dostarczyć rozwiązań i narzędzi adekwatnych do potrzeb gospodarki, które jednocześnie będą praktyczne i gotowe do szybkiej implementacji.

Apel Rady Przedsiębiorczości

List przewodni