Komunikat

Informujemy że, od 12 marca do 25 marca 2020 r., zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne w szkołach, przedszkolach, żłobkach, wyższych uczelniach – z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.  Od poniedziałku 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone.

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczenia pracy przez młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o  pracę w celu przygotowania  zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami w okresie zawieszenia  zajęć m.in.  w szkołach  zawodowych, gdzie  realizują obowiązek dokształcania teoretycznego, spowodowanego  działaniami w ramach  zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko:

  • do rzemieślniczego przygotowania zawodowego (art. 206 ustawy  Kodeks pracy) mają zastosowanie przepisy art. 190-205 Kodeksu pracy, co oznacza, ze pracownik młodociany w stosunku do pracodawcy nie jest uczniem lecz pracownikiem, a zakład pracy nie jest traktowany co do zasady jako placówka oświatowa;
  • umowa o pracę określa sposób dokształcania teoretycznego (art. 195 § 1 pkt 3 Kp), przy czym obowiązek w tym zakresie może być realizowany także w formach pozaszkolnych (art. 197 Kp.),
  • pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się (art. 198 Kp).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli zajęcia szkolne  zostają odwołane pracownik młodociany powinien świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, z zachowaniem wymagań dotyczących m. in. czasu pracy pracowników młodocianych. 

Jednocześnie informujemy, że na  stronie   https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach  – zamieszczony jest Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym są  2 punkty dotyczące młodocianych:

„ …………..uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach; 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;…………”