Współpraca z Ministerstwem Rozwoju

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz wydała zarządzenie z dn. 20.01.2020 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju, w którym wskazano, że Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semieniuk, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje m.in. w sprawach związanych z wykonywaniem działalności w zakresie rzemiosła, w tym z opracowaniem rozwiązań systemowych i legislacyjnych na rzecz poprawy warunków wykonywania rzemiosła