Spotkania informacyjne – Zakup usług proinnowacyjnych

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców – Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – III typ projektu  „Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 18.11.2019. Częstochowa, w godzinach 9.00 – 14.00
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

21.11.2019. Rybnik, w godzinach 9.00 – 14.00
Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro), ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

 25.11.2019. Bielsko-Biała, w godzinach 9.00 – 14.00
Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza

(sala konferencyjna,  I piętro), ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.

 28.11.2019. Sosnowiec, w godzinach 9.00 – 14.00
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro), ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych wsparciem w ramach 3 typu projektu „Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP”