Komunikat dla właścicieli firm rzemieślniczych

Informujemy o możliwości pozyskiwania korzystnie oprocentowanych pożyczek na działalność operacyjną firm rzemieślniczych, z rocznym oprocentowaniem w przedziale od 3% do 5%. Po weryfikacji pożyczek udziela się także firmom spłacającym już inne, wcześniej zaciągnięte kredyty.

W załączniku znajduje się bliższe informacje na temat zasad udzielania pożyczek zawarte w karcie informacyjnej. Zainteresowani mogą kierować zgłoszenia w sprawie udzielenia pożyczek na adres e-mail Pana Jacka Pietrzyka z Fundacji Obywatel : jacpiet@protonmail.com  tel:  +48 729 44 96 70 lub + 48 666 258 286

Karta informacyjna zasad udzielania zwrotnej pożyczki europejskiej