Zjazd Delegatów

W dniu 28 maja 2019 r. w naszej Izbie odbył się  Zjazd Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Decyzją Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego przyznano Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” członkowi Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu Panu Henrykowi Budzyńskiemuwłaścicielowi Zakładu Zegarmistrzowskiego w Lublińcu.

Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle przyznano:

 • Markowi Klubie – właścicielowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego „DRIMM” w Krzepicach
 • Zbigniewowi Zajączkowskiemu właścicielowi firmy Kompleksowa Obsługa Budownictwa „KOBNEXT” w Częstochowie
 • Zbigniewowi Kowalikowi – właścicielowi firmy Kompleksowa Obsługa Budownictwa „KOBNEXT” w Częstochowie

Odznaką Rzemiosła Częstochowskiego wyróżniono członków Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublińcu:

 • Panią Halinę Brzezinę – właścicielce firmy „CESLA” branży motoryzacyjnej w Kochanowicach
 • Pana Bogdana Brola – właściciela firmy Handlowo-Usługowej w zakresie instalatorstwa wodno-kanalizacyjnego, cieplnego i gazowego w Boronowie

 

 

 

Laureatami konkursu„Rzemieślnik Roku 2018” zostali:

 • w kategorii do 10 zatrudnionych –

  Pan Jerzy Filak – Członek Cechu Rzemiosł Różnych w Kłobucku, właściciel Zakładu Handlowo – Usługowego w Zajączkach Drugich

 • w kategorii od 10.-50. zatrudnionych – 

  Pan Jan Gorol – członek Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „INSTAL – BUDOTECH” w Kamienicy Śląskiej

 • w kategorii powyżej 50. zatrudnionych –

  Pan Cezary Hadryś – członek Cechu Rzemiosł Drzewno – Budowlanych w Częstochowie, właściciel Zakładu „PRES – MEBEL” Sp. z o.o. w Częstochowie

 • za znaczące osiągnięcia w branży motoryzacyjnej –
  Pan Daniel Mlek – członek Cechu Rzemiosł Metalowych, właściciel Zakładu blacharsko – lakierniczego „MLEK” w Częstochowie