XIX Edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektoratem Pracy organizuje XIX edycję Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

– regionalnym – organizowanym przez Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami branżowymi;

– ogólnokrajowym – organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy

W Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości dnia 10 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00 odbędzie się etap regionalny Konkursu.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 22 maja 2019 r. w Warszawie  siedzibie Związku rzemiosła Polskiego.