85-LECIE KRAJOWEJ REPREZENTACJI RZEMIOSŁA

W 1933 roku Prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie, na mocy którego powołano do życia Związek Izb Rzemieślniczych. Ten długo wyczekiwany moment był odpowiedzą na rosnącą potrzebę utworzenia krajowej reprezentacji rzemiosła, która występowałaby w imieniu zrzeszonych w niej izb oraz dbała o wysoki poziom kształcenia przyszłych rzemieślników.

Jubileusz 85-lecia powołania Związku Rzemiosła Polskiego przypada w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten szczególny moment w historii to okazja do podkreślenia znaczącej roli rzemieślników w walce o niepodległość kraju oraz ich wkładu w budowanie polskiej gospodarki po zakończeniu okupacji.

W XXI wieku intensywny rozwój przedsiębiorczości, innowacje technologiczne i robotyzacja zmieniły oblicze rzemiosła, jednak nie jego potrzeby. Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego nadal aktywnie włącza się w politykę społeczną oraz czynnie reprezentuje interesy małych i średnich firm zarówno w kraju jak i za granicą. Od 1991 roku ZRP jest członkiem Europejskiej Unii Rzemiosła, małych i średnich przedsiębiorstw (UEAPME).

Zadaniem ZRP, które wyróżnia je spośród innych organizacji pracodawców w Polsce, jest czuwanie nad organizacją i przebiegiem egzaminów zawodowych. Rzemiosło prowadzi własne szkoły, a we współpracy z partnerami zagranicznymi ośrodki kształcenia zawodowego. Dysponuje też niezależnym systemem nadawania tytułów kwalifikacyjnych – czeladnika i mistrza. Od lat aktywnie uczestniczy w procesie zmian w systemie edukacji, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw i organizacji rzemiosła. Kwalifikacje w firmach rzemieślniczych zdobywa ok. 65 tys. uczniów. W ciągu 2017 roku świadectwa czeladnicze trafiły do blisko 29 tys. osób, a dyplomy mistrzowskie – do ponad 2,5 tys.

Związek Rzemiosła Polskiego jest także fundatorem Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta przyznawanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i Związkiem Literatów Polskich, a także najwyższego i najważniejszego odznaczenia rzemieślniczego – Szabli Kilińskiego oraz Medali im. Jana Kilińskiego, które honorują wybitne zasługi dla polskiego rzemiosła. Dla najaktywniejszych przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczona jest nagroda gospodarcza – Złoty i Platynowy Laur.

Jesteśmy dumni z tego, że nieprzerwanie od 1933 roku tworzymy największą i najstarszą w kraju strukturę samorządu gospodarczego, działając na rzecz zrzeszonych u nas ponad 300 tysięcy mikro, małych i średnich firm.

Z okazji Jubileuszu Związek Rzemiosła Polskiego wznawia Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta. Pisarz, który naukę i pracę zawodową jako czeladnik krawiecki pobierał w Pałacu Chodkiewiczów, obecnej siedzibie organizacji rzemiosła, 11 listopada 2018 roku zostanie pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP za zasługi dla polskiej niepodległości.

Zdjęcie Ogólnopolski kongres rzemiosła w Warszawie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Autor nieznany.