Korzystne zmiany dla oświaty zawodowej

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw przedłożony przez ministra edukacji. Nowelizacja wejdzie w życie od najbliższego roku szkolnego.

Niezwykle ważne dla przyszłości edukacji w rzemiośle jest przede wszystkim wprowadzenie obowiązkowych egzaminów zawodowych, szkoleń dla nauczycieli zawodu, dofinansowania dla placówek kształcących w zawodach deficytowych oraz staży dla uczniów we współpracy z pracodawcami. Zaproponowane zmiany w dużym stopniu wpłyną na poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach zawodowych, a także odbudowanie prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce.

Z preferencyjnych dofinansowań skorzystają szkoły, które kształcą uczniów w zawodach o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Szkoły branżowe, których znaczenie dla kultury i dziedzictwa narodowego jest szczególnie ważne, obok dodatkowych funduszy będą też mogły poświęcić więcej uwagi na staże skierowane do uczniów szkół I stopnia i techników. Staże uczniowskie będą realizowane na podstawie umów z pracodawcami, a wynagrodzenia pobierane przez uczniów, firma będzie mogła włączyć w koszty uzyskania przychodu. Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego będzie też warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do następnej klasy.